Kunstenaar Josee Bastiaenen

Josée Bastiaenen is een beeldhouwer in glas. Ze maakt geslepen glasobjecten: sculpturen die zij aan ruwe brokken kristalglas onttrekt. Een inkijkje ook in het scheppingsproces waarin materiaal, techniek en esthetiek een artistieke verbinding met elkaar aangaan.

Het is Josée een eer om op dit spoor van het ‘vrije glas’ te kunnen putten uit de kunst en kunde van ‘meester slijper en graveur’ Felicitas Engels-Neuhold. Beeldhouwen in glas: in haar studio in het pittoreske rondeel aan de Heusdense Demer zet Josée zaag en beitel in ruwe brokken kristalglas. Via een proces van hakken, slijpen, schuren en polijsten onttrekt zij haar sculpturen aan dit fascinerende materiaal. Ze laat zich daarbij leiden door het samenspel van lijn en licht en vangt dit in abstracte vormen.

Josée is al geruime tijd actief als beeldend kunstenaar. Ze vormde haar kunstzinnige basis met werken in (edel)metaal en steen. Door haar contacten met de Heusdense glaskunstenares Felicitas Engels-Neuhold is zij geboeid geraakt door het transparante glas en de beeldtaal die dat geeft aan ruimte en licht.

De technische en artistieke toerusting voor het ‘beeldend glas’ ontleent Josée aan diverse scholingstrajecten. Aan haar opleiding aan de Vakschool voor Edelsmeden en Juweliers te Schoonhoven; aan cursussen beeldhouwen in steen, onder meer bij beeldend kunstenaar Riet van Nieuwenhuizen; aan de praktijkopleiding ‘beeldhouwen in glas’ in de studio van Felicitas Engels-Neuhold en aan de glasopleiding. aan het Instituut Kunst en Ambacht (IKA) te Mechelen/ België. Aan de Vrije Academie voor Kunsthistorisch Onderwijs te Amsterdam doorliep zij het complete Colloquium Kunstgeschiedenis en periodiek volgt zij cursussen rond actuele thema’s in kunst en cultuur.

Josée is in 1948 geboren te Amsterdam alwaar zij, na haar gymnasium-opleiding, sociologie studeerde aan de universiteit van Amsterdam. Zij combineerde haar activiteiten als beeldend kunstenaar tot voor kort met haar werk in de gezondheidszorg, laatstelijk als directeur van een Instituut voor Onderzoek en Ontwikkeling van de Maatschappelijke Gezondheidszorg.

Helder of gekleurd kristal: als een beeldhouwer onttrekt Josée haar sculpturen aan dit fascinerende materiaal. Glas is het dat een bijzondere uitstraling heeft en in wisselwerking met licht en ruimte een eigen beeldtaal ontwikkelt: de taal van caleidoscopisch verschuivende vlakken en lijnen.
Die beeldtaal probeert Josée te vangen in een proces van zagen, hakken, slijpen, schuren en polijsten.

Dit proces begint met het hanteerbaar maken van het ruwe brok kristal. Met zaag en beitel het glas ingaan. In contact komen met de esthetische kracht ervan; ‘proeven’ welke vorm in het materiaal besloten ligt; markeren ook van het silhouet daarvan.
Verschillende soorten slijpschijven worden vervolgens in en om het werkstuk geleid. Ze brengen verdiepingen en verbindingen aan en geven reliëf aan het samenspel van licht en lijnen. Het is de fase waarin wederzijdse ‘reflecties’ van maker en glas zich uitkristalliseren in het definitieve ontwerp.

Omdat het slijpen het glas mat maakt, moeten er met schuren en polijsten vervolgens nog de nodige slagen gemaakt worden om het zijn helderheid en transparantie terug te geven.

Met deze sculpturale benadering – meegenomen uit de leerschool van Felicitas Engels – legt Josée de werking van het kristal vast in abstracte vormen. Zij gaat op in de beleving van het maken en put het vereiste ‘vakmanschap’ uit haar ervaring met het bewerken van steen en edelmetaal. Een leidraad is ook haar ambachtelijke creativiteit. Artistiek gezien vertolkt zij de boodschap van een ‘schitterende’ materie: zoeken naar de ziel van de substantie en deze met de taal van vloeiende vormen overbrengen in composities van visuele poëzie. Dat is haar ultieme drjfveer!

Tijdens de ZOMEREXPOSITIE in galerie Zeven Zomers toont Josée haar glaskunst: 2 juli t/m 27 augustus 2017. U bent van harte welkom.