Mark van Kuppevelt


Altaren van de natuur
Mark van Kuppevelt heeft een nieuwe serie krachtige beelden gemaakt.
Afgelopen winter reisde Mark door Cambodja en Thailand. Het opnieuw ervaren van een andere cultuur, de ontmoetingen met mensen en bezoeken aan tempels riepen emoties en herinneringen op. Een rode draad werd zichtbaar: overal en iedereen maakte zijn eigen altaar, waar je ook woont en welke levensovertuiging je ook hebt. In tempels, huizen, hotels en op markten wordt een plek gemaakt met beelden en emoties, gevoel en geloof een plaats te geven.

In veel tempels staan boten om kaarsen te offeren aan de goden en geliefden te herdenken. Het is een plek waar ‘vaarwel’ en een ‘goede vaart’ wordt gezegd.

Ook in Mark zijn leven en werk blijkt dit een voortgaand thema te zijn. Twintig jaar geleden in kasteel Groeneveld de expositie altaren der natuur, twaalf jaar geleden het beeld naar het dodenrijk, vijf jaar geleden en cirkel met offers. Nu heeft hij een nieuwe serie altaarbeelden gemaakt, geïnspireerd op de Diepe emoties, altaar en natuur versmelten met elkaar.

Daarnaast heeft Mark een nieuwe serie beelden van bloemen gemaakt. Beelden van brons in combinatie met hout. Door deze combinatie krijgen de tulpen, de irissen en de rozen extra veel kracht.

Tijdens de expositie in galerie Zeven Zomers kunt u kennismaken met deze nieuwe beelden van Mark van Kuppevelt. Zijn werken zijn te zien en te koop van 7 mei tot en met 25 juni 2017.