Kunstenaar Kieta Nuij

Kieta Nuij beelden in brons Het innerlijk beeld zichtbaar gemaakt, tastbaar. De weerspiegeling van de ziel. Verstilde beweging, gratie, schoonheid, maar ook spanning, worsteling, de ruwe kanten van de ervaring Expositie kunst galerie Zeven Zomers Nijmegen

Beelden in brons

Kieta Nuij maakt beelden in brons. Vertrekpunt is steeds de mens in al zijn ervaringen. In haar beelden geeft Kieta vorm aan allerlei facetten van het menselijk leven. Vanuit haar nieuwsgierigheid naar wat mensen beweegt zoekt ze naar de essentie van universele menselijke emoties en ervaringen en hoe die in de mens zichtbaar worden. Gratie en schoonheid, verstilde beweging, maar ook spanning, worsteling, de ruwe kanten van de ervaring. Haar beelden zijn de weerspiegeling van de ziel.

Kieta Nuij in galerie Zeven Zomers

Kieta toont een mooie selectie van haar beelden tijdens de laatste maanden van 2020. Haar expositie start 25 november en duurt tot het 15 februari 2021.

Fotografie: Hennie van Diest